Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Positivt besked gällande vattendomen

Vi har fått ett godkänt beslut gällande vattendomen och kan därmed fortsätta arbetet västerut mot Malungsvägen. Tidigast i augusti leder vi om trafiken via Vasagatan, Oxbergsvägen och Morlkarlbyvägen.

Vi har fått ett positivt beslut gällande vattendomen, vilket betyder att Trafikverket har fått tillstånd att leda bort grundvatten. Det innebär att arbetet med genomfarten kan fortsätta västerut mot Malungsvägen när arbetena vid strandenområdet är klara i sommar. Tidigast i augusti fortsätter arbetet västerut mot Malungsvägen och då stängs Strandgatan och Malungsvägen. Trafiken leds om via Vasagatan, Oxbergsvägen och Morlkarlbyvägen.

Under sommaren görs förberedande arbeten längs Vasagatan. Dessa kan resultera i tillfälliga störningar och begränsad framkomlighet. Mer information om detta kommer framöver.

Vad händer nu?

Just nu pågår arbeten vid strandenområdet och vatten- och avloppsarbeten på Älvgatan. Dessa beräknas bli klara i sommar.

Inför kommande omledning ska ett antal åtgärder utföras på Vasagatan. Inga vägar stängs av men arbetena kan innebära begränsad framkomlighet. Exempel på åtgärder:

  • Bussgata på Kyrkogatan.
  • Ny beläggning.
  • Tillfällig cirkulationsplats i korsningen Morlkarlbyvägen och Malungsvägen.
  • Ett antal övergångsställen tas bort. De övergångsställen som ska finnas kvar ses över så att de är säkra. Det fanns många övergångsställen på omledningsvägen. Varje stopp är en risk för olycka och med färre antal stopp blir framkomligheten för fordonstrafiken bättre och risken för olyckor minskar.

Dessa åtgärder ska vara klara i början av augusti, innan Vasaloppets sommarvecka.

Var uppmärksam och visa hänsyn i trafiken

Genomfarten växer framåt hela tiden och det innebär att det blir förändringar i trafikmiljön. Information på vägskyltarna kan ändras från den ena dagen till den andra. Så det är viktigt att vara extra uppmärksam. För att få en säker och trygg trafikmiljö för alla så bör övergångsställena användas för att ta sig över vägen.

Klart hösten 2024

Nu återstår det drygt ett år av arbete innan genomfarten är klar. Trots att vi gör allt vi kan för att minska störningarna så får man räkna med att framkomligheten kan bli påverkad under byggtiden. Allt vi gör bidrar i slutändan till en smidigare och säkrare genomfart där trafiken flyter bättre vare sig du cyklar, går, åker bil eller kollektivt.