Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Strandgatan öppnar i december

Senast i mitten av december öppnar vi Strandgatan (E45) mellan cirkulationsplats Stranden och korsningen E45/Köpmannagatan. Vilket innebär att ingen trafik leds om under vintern.

Vi planerade att öppna sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen nu under hösten men de stora mängder regn som kommit den senaste tiden har lett till ett högt grundvatten som försvårar de vatten- och avloppsarbeten vi utför. För att kunna utföra arbetet behöver vi först pumpa bort vattnet vilket innebär att det tyvärr tar längre tid än planerat.

Det innebär att hela sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och korsningen E45/Köpmannagatan är fortsatt avstängd till senast mitten av december. Vi fortsätter leda om trafiken via Älvgatan, Badstugatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen. 

Vi öppnar Strandgatan (E45) senast i mitten av december och håller den sedan öppen under vintern. Under vårvintern när tjälen tinat stänger vi Strandgatan igen för att utföra resterande arbeten. Då kommer Strandgatan vara stängd till hösten 2024. Mer information om detta kommer framöver.

Kartor

Karta omledning för fordonstrafik (pdf, 1,5 MB)

Karta omledning för gång- och cykeltrafikanter (pdf, 1,8 MB)

Var uppmärksam och visa hänsyn i trafiken

Genomfarten växer framåt hela tiden och det innebär att det blir förändringar i trafikmiljön. Var alltid uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och följ gällande hastighetsbegränsning. Längs omledningsvägen har vi hastighetspåminnare för att göra dig extra uppmärksam på din hastighet. Längs Vasagatan är också alla vänstersvängar förbjudna vilket nu förstärkts med dubbla heldragna linjer.

Obehöriga får inte vistas på arbetsområdet

Vi vill göra dig uppmärksam på att arbetsområdet är en arbetsplats förenat med betydande faror och risker där endast behöriga får vistas. Vi ber dig därför respektera detta både för din säkerhet och för säkerheten hos våra vägarbetare. Genom att du håller dig till våra skyltade omledningsvägar bidrar du till att skapa en trygg och säker arbetsplats för våra vägarbetare.

Tack för din förståelse och ditt samarbete.

Komplext arbete med genomfart Mora

Vi har full förståelse att trafiksituationen i Mora kan upplevas besvärlig. Genomfart Mora är ett komplext projekt som berör många närboende, näringsidkare och trafikanter. Under byggtidens gång är det nödvändigt att stänga av vägar och leda om trafiken för att bibehålla säkerheten både för de som arbetar på vägen och för dig som trafikant. Vi gör alltid vad vi kan för att underlätta framkomligheten men ibland händer oförutsedda saker i projektet som leder till förändringar med kort varsel.

Projektet har pågått i flera år och är nu inne på slutspurten. När allt är klart, hösten 2024 har vi en mer trafiksäker, tillgänglig och framkomlig genomfart som kommer att underlätta för alla i Mora.