Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Uppdaterad: Idag stänger vi gång- och cykelpassage vid Mora strand

Idag stänger vi gång- och cykelpassage vid Mora strand för att sätta stödkonstruktion inför montering av en ny pumpstation.

Idag den 8 maj börjar vi arbetet med att sätta spont runt pumpstationen i närheten av Mora strand. Under tiden detta pågår stänger vi ett område runt pumpstationen. Gång- och cykelpassagen över järnvägen kommer att stängas av, se karta. Ett antal parkeringar i området kan också påverkas.

En spont är en stödkonstruktion som vi sätter djupt i backen och säkerställer att vi kan gräva ur på ett säkert sätt när vi senare ska montera en ny pumpstation.

Arbetet beräknas vara klart senast den 12 maj men vi öppnar gång- och cykelpassagen så snart vi är klara. Följ tillfälliga hänvisningar och visa hänsyn till de som arbetar på vägen samt till övriga trafikanter.

Under tiden som arbetet pågår kan det förekomma buller och vibrationer som kan upplevas störande. För att säkerställa att vi inte överstiger bullernivåerna har vi vibrationsmätare uppsatta på ett antal fastigheter i området. Vi ber om överseende för de störningar som arbetet kan orsaka.