Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Vi leder om gång- och cykeltrafiken vid Strandenområdet

För att kunna slutföra arbetena vid den nya gång- och cykelporten vid Stranden kommer vi under veckan leda om gång- och cykeltrafiken.

Under veckan kommer vi leda om gång- och cykeltrafiken vid Strandenområdet. Vi flyttar passagen över Vasagatan vid Fredsgatan närmare cirkulationsplats Stranden, se karta.

Vi flyttar den tillfälliga gång- och cykelvägen för kunna schakta klart anslutningen av den nya gång- och cykelvägen mot Fredsgatan, göra slänter klara runt gång- och cykelporten och sätta kantsten och refugelement. Vi ska också lägga plattor, sten och asfalt på den nya gång- och cykelvägen samt montera väg- och broräcken.

När vi flyttar gång- och cykelvägen blir det en trygg arbetsmiljö för de som arbetar i projektet och det blir också säkrare för dig som går eller cyklar när du inte behöver samsas med arbetsfordon.

Den här omledningen beräknas gälla till sommaren när vi öppnar den nya gång- och cykelporten.