Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Vi öppnar Strandgatan på tisdag

På tisdag öppnar vi Strandgatan (E45) mellan cirkulationsplats Stranden och korsningen E45/Köpmannagatan. Vilket innebär att ingen trafik leds om under vintern.

Strandgatan mellan cirkulationsplats Stranden och korsningen E45/Köpmannagatan öppnas på tisdag. Det innebär att vi inte kommer leda om någon trafik under vintern.

Vägen för fordonstrafik är i stort sett helt färdigställd mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen. Nästa år kommer vi komplettera denna sträcka med det som inte går att utföra under vintern, såsom sidoytor, stenarbeten och det sista lagret asfalt.

Kajenparkeringen är öppen men även här återstår det stenarbeten och asfaltering som färdigställs under nästa år.

Vad gäller för gång- och cykeltrafikanterna?

Vi öppnar upp nya gång- och cykelvägar, även om vissa ännu inte är helt färdigställda. De nya tillgängliga gång- och cykelvägarna visas på kartor för att göra det extra tydligt för dig som går eller cyklar i Mora. På grund av vinterförhållandena har vi ännu inte asfalterat dessa, vilket kommer att utföras nästa år.

Vad gäller på Vasagatan?

Under vintern kommer det vara tillåtet att svänga vänster på Vasagatan, med tre undantag: det kommer fortfarande vara förbjudet att köra in på Bygatan, Morkarlbyvägen och Millåkersgatan från Vasagatan.

Busstrafiken

All busstrafik kommer att fortsätta gå via Vasagatan eftersom vi stänger av Strandgatan igen nästa år. För ytterligare information om din specifika resa hänvisar vi dig till Dalatrafik.

Vad händer framöver?

Under vårvintern, efter Vasaloppet, kommer vi återigen stänga av Strandgatan (mellan cirkulationsplats Kaplanen och ny cirkulationsplats Starbo) för att utföra återstående arbeten. Under kortare perioder kommer vi också stänga av vägen mellan cirkulationsplats Stranden och Kaplanen för att färdigställa sidoytor, stenarbeten och lägga det sista lagret asfalt.

Gång- och cykelvägar kommer att färdigställas och vi fortsätter arbetet sydväst från cirkulationsplats Kaplanen.

Mer information om dessa arbeten kommer när vi återupptar arbetet igen.

God jul och gott nytt år!

Vi vill även passa på att önska dig en riktigt härlig jul- och nyårshelg. Tack för din förståelse och ditt samarbete under tiden vi förbättrar genomfarten i Mora.