Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Vi stänger en del av Älvgatan idag

Älvgatan stängs under dagen eftersom vi behöver ta bort en större tank från en tidigare bensinmack.

Vi stänger del av Älvgatan idag, 13 mars, och leder om trafiken via Kristinebergsgatan, se karta. Du som cyklar och går kommer kunna passera förbi arbetsområdet.

Anledningen till avstängningen är att vi hittat en större tank från en tidigare bensinmack som vi behöver ta bort för att kunna fortsätta med våra planerade arbeten. Vi kan i dagsläget inte säga hur länge avstängningen gäller då vi inte vet hur omfattande saneringsarbetet kommer att vara förrän tanken är borta och området återställt.

Var uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och visa hänsyn till de som arbetar på vägen samt till övriga trafikanter.