Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Vi stänger in- och utfarten till Älvgatan på söndag

För att kunna slutföra en del arbeten på Älvgatan kommer vi på söndag att stänga in- och utfarten till gatan från cirkulationsplats Stranden och leda om trafiken.

På söndag stänger vi in- och utfarten till Älvgatan från cirkulationsplats Stranden och leder om trafiken via Kristinebergsgatan, se karta. Du som cyklar och går kommer kunna passera förbi arbetsområdet.

Anledningen till avstängningen är att vi nu ska slutföra en del arbeten i området. Vi ska bland annat gräva ner kablar, sätta kantsten och fundament samt bygga mittrefug.

Arbetet beräknas pågå till mitten av oktober.

Var uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och visa hänsyn till de som arbetar på vägen samt till övriga trafikanter.