Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Älvgatan stängd för genomfartstrafik

Nu har vi stängt Älvgatan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Badstubacken för genomfartstrafik. Tack för ditt tålamod och för att du respekterar skyltning och tillfälliga trafikregler.

Nu slutför vi arbeten längs med väg 70/Älvgatan och har därför stängt sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Badstubacken. Vi leder om trafiken via Strandgatan, Kaplansgatan, Badstugatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen, se karta.  

Just nu är framkomligheten väldigt begränsad under vissa tider på dygnet, främst när Morabor ska ta sig till och från jobbet. Arbetena vid Älvgatan beräknas pågå i fyra veckor. När de är avslutade kommer framkomligheten succesivt bli bättre under den återstående tiden av projektet. Vi behöver göra arbetet på Älvgatan nu för att kunna bli färdiga med projektet i höst.

Vi tackar alla trafikanter för tålamodet och ber alla att respektera skyltning och tillfälliga trafikregler, som förbud mot vänstersvängar längs omledningsvägarna. Då bidrar man som trafikant till att inte försämra framkomligheten ytterligare.

Byggarbetsplatsens arbetstider

Normalt arbetar vår entreprenör måndag till och med torsdag, med längre arbetsdagar. De har tillåtelse att arbeta till klockan 22.00 vid behov för att hålla tidsplanen. Därför pågår normalt sett inget arbete på fredagar.

Den här veckan (vecka 18) arbetar de istället måndag till och med onsdag på grund av första maj.

Kartor

Karta omledning för fordonstrafik (pdf, 2,4 MB)

Tillgängliga passager för gång- och cykeltrafikanter (pdf, 2,2 MB)