Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Från den 25 mars stänger vi Strandgatan (E45) i Mora

Nu återupptar vi arbetet efter vinterns uppehåll. Från den 25 mars till och med hösten stänger vi Strandgatan mellan cirkulationsplats Kaplanen fram till korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan för genomfartstrafik.

Nu ska vi slutföra arbetet med att förbättra tillgängligheten, trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter i Mora. Från den 25 mars stänger vi Strandgatan (E45) mellan cirkulationsplats Kaplanen fram till korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan. Vi leder om trafiken via Kaplansgatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen. Ambitionen är att alla in- och utfarter till fastigheter ska vara öppna under byggtiden. Sträckan kommer vara avstängd för genomfart till och med hösten 2024.

Under en begränsad period kommer vi även stänga Älvgatan, mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Badstubacken. Därefter kommer Strandgatan, mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen också stängas under en begränsad period. Där ska vi bland annat färdigställa sidoytor, stenarbeten och lägga det sista lagret asfalt. Mer information om när dessa avstängningar sker kommer framöver.

Hur påverkar vårt arbete dig?

När vi stänger och leder om trafiken på mindre vägar kan du som bor, har verksamhet eller rör dig längs dessa vägar bli påverkad av ökad trafik, tillfälliga hänvisningar, köer och ökad ljudnivå under delar av byggtiden.

Mer information om avstängningen samt kartor för gång- och cykeltrafikanter kommer här på webben inom kort. 

Kartan visar vägarbetsområdet samt omledningsväg för fordonstrafik.

Se kartan i större storlek (pdf, 207 kB)