Logga in
Logga in

Ikväll öppnar vi Älvgatan och stänger Strandgatan

Arbetena med Älvgatan är klara och vi öppnar upp mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Badstubacken. Samtidigt stänger vi Strandgatan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen.

Ikväll, onsdag 29 maj, öppnar vi Älvgatan igen för trafik. Vår plan var att öppna tisdag kväll men på grund av problem med asfaltsbeläggningen så blev det försenat ett dygn. Samtidigt som vi öppnar Älvgatan så stänger vi Strandgatan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen för att färdigställa arbeten på den sträckan. Vi leder om trafiken via Älvgatan, Badstugatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen, se karta. Sträckan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik fram till slutet av juni.

Vår bedömning är att den omledningen kommer att förbättra framkomligheten något i jämförelse med omledningen då Älvgatan var avstängd.

Arbeten som ska slutföras på Strandgatan (E45):

  • fortsätta byta ut vatten- och avloppsledningar i samverkan med Nodava.
  • färdigställa sidoytor och asfaltera på sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen.
  • bygga om korsningen vid Starbo.
  • utforma ny väg, gång- och cykelvägar samt gång- och cykelpassager så att säkerheten förbättras för alla trafikanter på sträckan mellan cirkulationsplats Kaplanen och Starbo
  • skapa en trevligare stadsmiljö

Arbeten framöver

Korsningen Strandgatan/Köpmannagatan är avstängd för all fordonstrafik till och med vecka 24. Passage över Strandgatan är öppen för gång- och cykeltrafikanter.

Kajenparkeringen är också avstängd till och med vecka 24. Under tiden går det att parkera på Mäxvägen.

Arbeten mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen beräknas vara klara i slutet av juni och då kommer vi endast ha Strandgatan från cirkulationsplats Kaplanen fram till korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan avstängd. Under sommaren är övriga sträckor öppna och Kajenparkeringen är också tillgänglig.

Vecka 31 öppnar vi hela Strandgatan tillfälligt och håller den öppen till och med vecka 33. Därefter stänger vi den igen för att slutföra de sista arbetena med genomfarten.

Så underlättar vi för dig under byggtiden

När vi stänger och leder om trafiken på mindre vägar kan du som bor, har verksamhet eller rör dig längs dessa vägar bli påverkad av ökad trafik, tillfälliga hänvisningar, köer och ökad ljudnivå under delar av byggtiden. För att det ska bli ett bättre flöde i trafiken har vi valt att utföra ett antal tillfälliga lösningar: 

  • en tillfällig bussgata på Kyrkogatan i anslutning till korsningen mellan Morkarlbyvägen och Malungsvägen
  • tillfälliga busshållplatser på Badstugatan
  • en tillfällig cirkulationsplats i korsningen Morkarlbyvägen och Malungsvägen
  • alla vänstersvängar är förbjudna längs omledningsvägen på Vasagatan, Oxbergsvägen, Morkarlbyvägen, Älvgatan och Badstugatan (undantag för polisfordon vid polisstationen samt för linjetrafik vid korsning Fridhemsgatan/Oxbergsvägen och Mäxvägen/Morkarlbyvägen.
  • ett antal övergångsställen har tagits bort på Vasagatan.

Var uppmärksam och visa hänsyn i trafiken

Vi tackar alla trafikanter för tålamodet och ber alla att respektera skyltning och tillfälliga trafikregler, som förbud mot vänstersvängar längs omledningsvägarna. Då bidrar man som trafikant till att inte försämra framkomligheten ytterligare.

Karta med omledningsvägar