Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora På måndag stänger vi del av Älvgatan

Från och med måndag den 29 april stänger vi Älvgatan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Badstubacken för att färdigställa sidoytor.

Vecka 18–21 ska vi slutföra arbeten längs med väg 70/Älvgatan. Det innebär att vi stänger av sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Badstubacken. Vi leder om trafiken via Strandgatan, Kaplansgatan, Badstugatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen, se karta.  

Arbetstiderna kan komma att utökas fram till klockan 22 för att avstängningen ska bli så kort som möjligt. Sträckan beräknas vara avstängd till den 24 maj.

Kartor

Karta för omledning av fordonstrafik (pdf, 2,4 MB)

Karta tillgängliga passager för gång- och cykeltrafikanter (pdf, 2,2 MB)

Så underlättar vi för dig under byggtiden

När vi stänger och leder om trafiken på mindre vägar kan du som bor, har verksamhet eller rör dig längs dessa vägar bli påverkad av ökad trafik, tillfälliga hänvisningar, köer och ökad ljudnivå under delar av byggtiden. För att det ska bli ett bättre flöde i trafiken har vi valt att utföra ett antal tillfälliga lösningar:

  • en tillfällig bussgata på Kyrkogatan i anslutning till korsningen mellan Morkarlbyvägen och Malungsvägen
  • tillfälliga busshållplatser på Badstugatan
  • en tillfällig cirkulationsplats i korsningen Morkarlbyvägen och Malungsvägen
  • tagit bort cirkulationsplatsen i korsningen Kaplansgatan/Badstugatan/Vasagatan (vid Klockstapeln)
  • alla vänstersvängar är förbjudna längs omledningsvägen på Vasagatan, Oxbergsvägen, Morkarlbyvägen, Älvgatan och Badstugatan (undantag för polisfordon vid korsningen Vasagatan/Millåkersgatan, samt för linjetrafik vid korsningen Oxbergsvägen/Fridhemsgatan).
  • ett antal övergångsställen har tagits bort på Vasagatan.

Var uppmärksam och visa hänsyn i trafiken

Arbetet med genomfarten går framåt hela tiden och det innebär att det blir förändringar i trafikmiljön. Information på vägskyltarna kan ändras med kort varsel och för dig som cyklar och går kan det också förekomma förändringar med kort varsel. Därför är det viktigt att vara extra uppmärksam. För att få en säker och trygg trafikmiljö för alla så bör övergångsställena och tillgängliga passager användas för att ta sig över vägen.

Vi gör alltid vad vi kan för att underlätta framkomligheten för dig som trafikant.