Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora På måndag stänger vi Strandgatan

Från måndag kväll den 25 mars stänger vi Strandgatan (E45) mellan cirkulationsplats Kaplanen fram till korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan för all genomfart och leder om trafiken.

Nu är det dags att slutföra arbetet med att förbättra tillgängligheten, trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikanter i Mora. Från måndag den 25 mars klockan 18 stänger vi Strandgatan mellan cirkulationsplats Kaplanen fram till korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan för genomfart. Vi leder om trafiken via Kaplansgatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen. Ambitionen är att alla in- och utfarter till fastigheter ska vara öppna under byggtiden. Sträckan kommer vara avstängd till och med hösten 2024.

I augusti, under Vasaloppets sommarvecka kommer Strandgatan att vara öppen, mer information om det kommer i sommar.

Under begränsade perioder 2024 stänger vi även av andra sträckor:

 • vecka 18–21 - Älvgatan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Badstubacken.
 • vecka 22–25 - Strandgatan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen.

Arbeten som ska slutföras:

 • färdigställa sidoytor på väg 70/Älvgatan.
 • färdigställa sidoytor och asfaltera på sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen.
 • bygga om korsningen vid Starbo.
 • utforma ny väg, gång- och cykelvägar samt gång- och cykelpassager så att säkerheten förbättras för alla trafikanter på sträckan mellan cirkulationsplats Kaplanen och Starbo
 • skapa en trevligare stadsmiljö
 • byta ut vatten- och avloppsledningar i samverkan med Nodava.

Så underlättar vi för dig under byggtiden

När vi stänger och leder om trafiken på mindre vägar kan du som bor, har verksamhet eller rör dig längs dessa vägar bli påverkad av ökad trafik, tillfälliga hänvisningar, köer och ökad ljudnivå under delar av byggtiden. För att det ska bli ett bättre flöde i trafiken har vi valt att utföra ett antal tillfälliga lösningar:

 • en tillfällig bussgata på Kyrkogatan i anslutning till korsningen mellan Morkarlbyvägen och Malungsvägen
 • tillfälliga busshållplatser på Badstugatan
 • en tillfällig cirkulationsplats i korsningen Morkarlbyvägen och Malungsvägen
 • tagit bort cirkulationsplatsen i korsningen Kaplansgatan/Badstugatan/Vasagatan (vid Klockstapeln) och stängt in- och utfarten mot Vasagatan till Vasaloppets hus
 • alla vänstersvängar är förbjudna längs omledningsvägen på Vasagatan, Oxbergsvägen, Morkarlbyvägen, Älvgatan och Badstugatan (undantag för polisfordon vid korsningen Vasagatan/Millåkersgatan, samt för linjetrafik vid korsningen Oxbergsvägen/Fridhemsgatan).
 • ett antal övergångsställen har tagits bort på Vasagatan.
 • vi skyltar tydligt tillfälliga hänvisningar till verksamheter som ligger intill de avstängda vägsträckorna.

Var uppmärksam och visa hänsyn i trafiken

Arbetet med genomfarten går framåt hela tiden och det innebär att det blir förändringar i trafikmiljön. Information på vägskyltarna kan ändras med kort varsel och för dig som cyklar och går kan det också förekomma förändringar med kort varsel. Därför är det viktigt att vara extra uppmärksam. För att få en säker och trygg trafikmiljö för alla så bör övergångsställena och tillgängliga passager användas för att ta sig över vägen.

Vi gör alltid vad vi kan för att underlätta framkomligheten för dig som trafikant.

Kartor

Karta för omledning av fordonstrafik (pdf, 203 kB)

Tillgängliga passager för gång- och cykeltrafik (pdf, 1,9 MB)

Information om projektet