Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora På söndag kväll stänger vi korsningen Strandgatan-Köpmannagatan för all fordonstrafik

Från och med söndag den 19 maj stänger vi korsningen vid Kajen.

Vi är inne i en intensiv period med genomfart Mora. Just nu har vi två pågående avstängningar igång och på söndag stänger vi korsningen Strandgatan/Köpmannagatan för all fordonstrafik. Vi kommer ha passagen över E45 öppen för gång- och cykeltrafikanter. Korsningen kommer att vara avstängd för fordonstrafik till och med vecka 24.

Kajenparkeringen kommer också att vara avstängd från och med söndag den 19 maj till den 14 juni. Under tiden går det istället att parkera på Mäxvägen som då är klar att använda, se karta.

Strand kök & Bar håller öppet som vanligt under dessa veckor men var uppmärksam på att du endast kan ta dig dit till fots eller med cykel via passagen över E45 eller via gång- och cykelvägar längs med strandpromenaden.

Vi tackar alla trafikanter för tålamodet och ber alla att respektera skyltning och tillfälliga trafikregler, som till exempel förbud mot vänstersvängar längs omledningsvägarna. Då bidrar man som trafikant till att inte försämra framkomligheten ytterligare.

Pågående och kommande arbeten

Just nu slutför vi arbeten på väg 70/Älvgatan, de beräknas bli klara under nästa vecka. I samband med färdigställandet innebär det att Älvgatan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Badstubacken öppnar för trafik igen. Mellan cirkulationsplats Kaplanen fram till korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan genomförs flera olika typer av arbeten, bland annat ledningsarbeten, terrassering, förstärkningsarbeten och kantstensarbeten.

I korsningen vid Kajen ska vi utföra omfattande ledningsarbeten som kräver att vi gräver djupa schakter. För att säkerställa säkerheten för dig som trafikant, närboende och för våra byggarbetare behöver vi stänga korsningen under arbetet.