Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Vi öppnar Älvgatan på tisdag och bygger ny refug vid E45/Solgärdsvägen

Det händer mycket i genomfart Mora nu. På måndag börjar vi arbetet med att bygga ny refug vid E45/Solgärdsvägen och senast tisdag öppnar vi Älvgatan igen.

På måndag (27 maj) startar arbetet med att bygga en ny refug vid E45/Solgärdsvägen. Vi stänger ett körfält på E45 under nätterna. Det går bra att gå och cykla förbi bygget på cykelvägen längs med E45. Även Solgärdsvägen från E45 fram till Wikmansvägen kommer att vara avstängd. Arbetet beräknas vara klart i slutet av vecka 22.

Karta omledning Solgärdsvägen (jpg, 535 kB)

Senast tisdag (28 maj) öppnar vi väg 70/Älvgatan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Badstubacken igen efter några veckors avstängning. I samband med att vi öppnar Älvgatan kommer vi att stänga Strandgatan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen för att färdigställa arbetena på den sträckan. Vi leder om trafiken via Älvgatan, Badstugatan, Vasagatan, Oxbergsvägen och Morkarlbyvägen, se karta. Sträckan kommer att vara avstängd för genomfartstrafik till slutet av juni. Vi bedömer att den här omledningen kommer förbättra framkomligheten något i jämförelse med nu när Älvgatan är stängd.

Karta omledning fordonstrafik (pdf, 2,2 MB)

Arbeten som ska slutföras

På Strandgatan (E45) ska vi:

  • fortsätta byta ut vatten- och avloppsledningar i samverkan med Nodava.
  • färdigställa sidoytor och asfaltera på sträckan mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen.
  • bygga om korsningen vid Starbo.
  • utforma ny väg, gång- och cykelvägar samt gång- och cykelpassager så att säkerheten förbättras för alla trafikanter på sträckan mellan cirkulationsplats Kaplanen och Starbo.
  • skapa en trevligare stadsmiljö.

Så underlättar vi för dig under byggtiden

När vi stänger och leder om trafiken på mindre vägar kan du som bor, har verksamhet eller rör dig längs dessa vägar bli påverkad av ökad trafik, tillfälliga hänvisningar, köer och ökad ljudnivå under delar av byggtiden. För att det ska bli ett bättre flöde i trafiken har vi valt att utföra ett antal tillfälliga lösningar:

  • en tillfällig bussgata på Kyrkogatan i anslutning till korsningen mellan Morkarlbyvägen och Malungsvägen
  • tillfälliga busshållplatser på Badstugatan
  • en tillfällig cirkulationsplats i korsningen Morkarlbyvägen och Malungsvägen
  • alla vänstersvängar är förbjudna längs omledningsvägen på Vasagatan, Oxbergsvägen, Morkarlbyvägen, Älvgatan och Badstugatan (undantag för polisfordon vid polisstationen samt för linjetrafik vid korsning Fridhemsgatan/Oxbergsvägen och Mäxvägen/Morkarlbyvägen).
  • ett antal övergångsställen har tagits bort på Vasagatan.

Var uppmärksam och visa hänsyn i trafiken

Vi tackar dig som trafikant för tålamodet och ber dig att respektera skyltning och tillfälliga trafikregler, som förbud mot vänstersvängar längs omledningsvägarna. Då bidrar du som trafikant till att inte försämra framkomligheten ytterligare.

Arbeten framöver

När arbetena mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen är klara kommer vi endast ha Strandgatan mellan cirkulationsplats Kaplanen fram till korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan avstängd. Under sommaren är övriga sträckor öppna och Kajenparkeringen är också tillgänglig.

Vecka 31 öppnar vi Strandgatan och håller den öppen till och med vecka 33. Därefter stänger vi den igen och fortsätter med de sista arbetena av genomfarten.