Logga in
Logga in

E45/väg 70 genom Mora Vi öppnar delar av Strandgatan vecka 28

Arbetet på Strandgatan, mellan cirkulationsplatserna Stranden och Kaplanen är försenat och öppnar vecka 28. Detta på grund av svåra markförhållanden som krävt omläggning av ledningar vid Kaplanen.

Vi planerade ursprungligen att öppna Strandgatan, mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen, i slutet av juni. Men vi har tyvärr blivit tvungna att skjuta upp öppningen till vecka 28. Förseningen beror på att vi behövt lägga om flera ledningar genom cirkulationsplats Kaplanen på grund av komplicerade markförhållanden. Detta, i kombination med tidigare förseningar på Älvgatan som i sin tur fördröjde avstängningen av Strandgatan, gör att vi behöver ytterligare några veckor innan vi kan öppna sträckan. Vi ber om överseende för de störningar som dessa arbeten medför och tackar för ditt tålamod.

De extra arbetena vid cirkulationsplats Kaplanen påverkar inte andra arbeten som utförs längs Strandgatan. Totalt sett påverkas inte heller projektets tidplan, utan hela projektet beräknas fortsatt bli klart under senare delen av hösten 2024.

Pågående arbeten

Arbetet med genomfarten i Mora är inne i en intensiv fas. För närvarande är Strandgatan, mellan cirkulationsplats Stranden och korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan, avstängd. Längs sträckan utför vi omfattande ledningsarbeten i samverkan med Nodava, utformar ny väg samt gång- och cykelvägar, bygger om korsningen vid Starbo och skapar en trevligare stadsmiljö. Vi färdigställer även sidoytor, utför stenarbeten och gör klart rondellytan vid Kaplanen.

Vad händer framöver?

När arbetena mellan cirkulationsplats Stranden och cirkulationsplats Kaplanen är klara kommer vi endast ha Strandgatan mellan cirkulationsplats Kaplanen fram till korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan avstängd. Övriga sträckor är öppna och Kajenparkeringen är också tillgänglig.

Vecka 31 öppnar vi Strandgatan och håller den öppen till och med vecka 33. Därefter stänger vi Strandgatan mellan cirkulationsplats Kaplanen och korsningen Fridhemsgatan/Kyrkogatan och fortsätter med de sista arbetena av genomfarten.

Hela projektet beräknas bli klart under senare delen av hösten 2024.