Logga in
Logga in

Mora, Sandholmsvägen, gång- och cykeltunnel Nya gång- och cykeltunneln börjar ta form

Arbetet med den nya gång- och cykeltunneln går framåt och igår göt vi bottenplattan.

Arbetet med att bygga den nya gång- och cykeltunneln pågår för fullt. Tunneln byggs vid sidan om och lanseras sedan in under järnvägen. Redan nu kan man se hur den börjar ta form och igår göt vi bottenplattan.

Det pågår även förberedande VA-arbeten då vi behöver flytta på ledningar för att ge plats åt den nya gång- och cykeltunneln.