Logga in
Logga in

Säter, gång- och cykeltunnel under väg 70 Förbiledning av trafik fram till midsommar

I början av januari startar arbetet med att bygga den nya gång- och cykeltunneln under väg 70. Detta innebär att trafiken på väg 70 kommer att ledas förbi arbetsområdet och passagen i båda färdriktningar blir enfilig.

-Vi kommer att sätta ut de barriärer och annan utrustning som krävs i början av årsskiftet och sedan kommer denna förbiledning att fortsätta fram till sommaren 2024 då vi räknar med att vara klara med tunnelbygget, säger Trafikverkets projektledare, Riitta Pettersson.

I oktober förra året inleddes arbetet med att, Trafikverket på uppdrag av Säters kommun genomförde ett antal förberedande arbeten, bland annat gräva ned en ny dagvattenledning i anslutning till Salutorget. I samband med detta schaktarbete påträffade också förorenade massor, som tros komma från den fastighet där en tidigare bensinmack funnits då Järnvägsgatan i centrala Säter utgjorde riksvägen.
- Vår entreprenör tog ett antal prover och vi konstaterade att massorna var förorenade med olika former av kolväten, som troligen är rester av olika drivmedel. Dessa föroreningar visste vi inte om då Länsstyrelsens register över misstänkta, förorenade platser inte hade någon notering om den tidigare bensinstationens plats, förklarar Riitta Pettersson.  
De förorenade jordmassorna har grävts ur, omhändertagits och fört till deponi. Enligt Trafikverkets bedömning har inte de förorenade schaktmassorna utgjort någon hälsorisk för förbipasserande personer i närheten av arbetsområdet.
Med anledning av förekomsten av de förorenade massorna har schaktarbetet dragit ut något på tiden. Trafikverkets entreprenör räknar nu med att öppna Järnvägsgatan för enfilig fordonstrafik under vecka två.