Logga in
Logga in

Säter, gång- och cykeltunnel under väg 70 Omledning av trafiken när ny tunnel byggs

Inom kort inleds den andra delen med att förbättra och öka tillgängligheten till Säters station då en ny gång- och cykeltunneln byggs under väg 70. Arbetet kommer att pågå i cirka ett år med start den 25 oktober.

Under tiden som arbetet sker genomförs ett antal förändringar för fordonstrafik. Bland annat omledningar samt minskat antal körfält på väg 70 och vissa kommunala gator i centrala Säter.
Enfilig väg
Riksvägen som avdelar Säter station och centrum kommer att bli enfilig i båda färdriktningarna och leds in längs med Järnvägsgatan fram till dess att arbetet är slutfört, preliminärt mitten av sommaren 2024.
-Vi är väl medvetna om att det kommer att bli en del trafikstörningar och stundtals även köbildningar men har valt att göra dessa inskränkningar för att kunna bygga klart den nya tunneln i sin helhet. Det tror vi är mest gynnsamt avseende hur snabbt vi kan genomföra projektet, säger Trafikverkets projektledare, Riitta Pettersson.

Även Dalatrafiks busstrafik kommer att påverkas under tiden som arbetet pågår.
Busshållplatsen vid Salutorget kommer att tas bort och flyttas till kvarteret Lagmannen, mitt emot Willys livsmedelsbutik från och med 25 oktober 2023.
Även busshållplatsen vid Verkstadsvägen kommer att vara avstängd under samma tidsperiod. Istället kommer busstrafiken att gå via riksväg 70 för att komma till busshållplatsen Lagmannen. I hörnet av Hyttgatan/Bergslagsgatan har Säters kommun iordningställt en ny parkeringsplats där bland annat pendlare kan parkera sina fordon.
För mer detaljerad information om hur de kommunala vägarna påverkas hänvisar vi till Säters kommuns webbplats (www.sater.se)