Logga in
Logga in

Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen Vi tar mark i anspråk

Inför byggstarten 2023 är vi nu ute och sätter snitslar i terrängen för att markera den mark vi behöver ta i anspråk.

Du som bor eller rör dig i området längs Vasaloppsvägen kanske har uppmärksammat att vi är ute och markerar terrängen i området med blåvita snitslar. Det gör vi för att markera vilken mark vi behöver ta i anspråk inför byggstarten som sker under våren 2023.

De vägplaner som tagits fram i projektet ger oss rätt att ta marken i anspråk även om alla ersättningsfrågor inte är avgjorda än. Vi har också sett ett behov av att utöka markanspråket och har därför beslutat om ett tillägg till de fastställda vägplanerna efter samråd med direkt berörda. Tillägget rör främst skogsterräng.

De rödvita markeringar som finns sedan förra årets utsättning kommer att lämnas kvar som en jämförelse. Du som blir direkt berörd kommer inom kort kontaktas om hur just din mark påverkas.