Logga in
Logga in

Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen Dags för byggstart

Efter flera års förberedande arbete är det nu äntligen dags att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen.

Idag har vägen dålig bärighet med sprick- och spårbildning, tvära kurvor och dålig sikt med begränsade omkörningsmöjligheter. Många förbättringar ska genomföras de kommande tre åren för att få en mer säker, smidig och tålig väg. I mitten av augusti kan aktiviteter ute vid vägen börja märkas av. Arbetet beräknas bli klart hösten 2026. 

Förbättringar längs sträckan

  • Bärigheten förbättras på hela sträckan. Det innebär att vägens uppbyggnad förstärks samt att vägbanan asfalteras. Kvalitén förbättras och vägen blir mer hållbar lång tid framöver.
  • Kurvor ska göras mindre tvära för att fordonsförare ska få bättre sikt.
  • Vägen ska breddas på delar av sträckan för att bli mer trafiksäker.
  • Byta ut tre gamla rörbroar till nya.
  • Byta ut minst 150 gamla vägtrummor till nya. Vägtrummor är placerade under vägen. Med nya vägtrummor rinner t ex regn- och smältvatten lättare genom vägen utan att stanna till under eller på vägen, vilket minskar risken att vägen skadas av vatten.

Vi arbetar även aktivt med att inventera och sanera invasiva arter, så som blomsterlupin. Vi vill att de artrika vägkanterna ska fortsätta att frodas utan att utplånas av lupinerna.

Hur kommer vårt arbete att påverka dig?

Det kommer synas och märkas att vi arbetar längs sträckan och du som bor eller rör dig i området kommer att påverkas på olika sätt. Vägsträckan kommer att vara öppen för trafik under tiden arbetet pågår. Vissa perioder kommer dock endast ett körfält att vara öppet för trafik i båda riktningarna. Det kan bli tillfälliga lösningar, köbildning och risk för ökad trafik längs vissa andra vägar under byggtiden. Vi gör alltid vad vi kan för att underlätta framkomligheten för dig som trafikant.

Vi hoppas att du har överseende med de störningar som arbetet medför. Visa hänsyn till de som arbetar på vägen och till övriga trafikanter.

Välkommen på informationsmöte

Onsdagen den 30 augusti planerar vi för ett informationsmöte för att berätta mer om arbetet. Mer information om det kommer här på webben i mitten av augusti.