Logga in
Logga in

Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen Känner du till anläggningar i mark?

I samband med byggstart som sker nu under hösten tar vi gärna emot information om anläggningar i mark som kan påverkas av projektet.

Vi planerar för fullt tillsammans med entreprenören inför den kommande byggstarten. I samband med det vill vi gärna ha information om privata anläggningar i mark som kan påverkas av projektet. För att undvika onödiga skador och kostsamma reparationer på sådana anläggningar ber vi dig som har kännedom om sådana att skicka den informationen till oss. Det gäller till exempel infiltrationsanläggningar, värmeanläggningar, gräsklipparkablar, sommarvattenslangar och liknande.

Genom att samla in information om dessa anläggningar har vi möjlighet att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda dem under pågående projekt.

Har du kunskap om sådana anläggningar i mark maila till projektledare Mikael Oscarson, e-post mikael.oscarson@trafikverket.se