Logga in
Logga in

Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen Nya planer gällande avstängningen mellan Oxberg och Evertsberg

Har du fått information om att vi stänger av vägen mellan Oxberg och Evertsberg? Vi har planerat om så att det blir ännu bättre för dig och skjuter på det till 2024 istället.

Arbetet med att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen är igång. Har du hört talas om den kommande avstängningen mellan Oxberg och Evertsberg vecka 45? Den kommer inte att ske då. Vi har gjort om våra planer och kommer istället skjuta upp avstängningen till vårvintern, efter Vasaloppet 2024. Detta beslut blir bättre för dig, trafikanterna och för våra byggarbetare.

Genom att skjuta på avstängningen kommer vi att kunna slutföra alla delar på sträckan vilket innebär att den kommer vara helt klar när vi öppnar igen.  

Vad händer nu?

Vi har redan börjat med vissa mindre arbeten på sträckan, som till exempel borttagning av stubbar från tidigare avverkning samt flyttning av kablar och fiber. Inom kort kommer vi att inleda arbetet på sträckan från Fiskarheden mot Evertsberg. Där ska vi byta trummor, genomföra dräneringsarbeten och förstärka vägen. Under byggtiden kan framkomligheten vara begränsad och periodvis stänger vi ett körfält i taget. Vi ber dig därför vara uppmärksam, följa hänvisningsskyltar och visa hänsyn gentemot våra byggarbetare och andra trafikanter.

Så hjälper vi dig under byggtiden

Vi gör alltid vad vi kan för att underlätta framkomligheten för dig som bor, har verksamhet eller rör dig längs sträckan. Trots våra insatser kan det förekomma köer vid vissa tider på dygnet och under perioder när trafikflödet är som störst. Om möjligt, överväg att välja en alternativ väg under sådana perioder för att minska risken att hamna i kö.

Vi tackar för ditt tålamod och samarbete medan vi arbetar för att göra Vasaloppsvägen säkrare och mer tillgänglig för alla. Vi fortsätter hålla dig uppdaterad om projektet.