Logga in
Logga in

Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen Vi bygger längs Vasaloppsvägen, från Oxberg till Fiskarheden

Trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras längs Vasaloppsvägen, där pågående arbeten sträcker sig från Oxberg till Fiskarheden. Var uppmärksam på tillfälliga hänvisningar och visa hänsyn.

Arbetet med att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på Vasaloppsvägen är nu igång. Om du bor längs vägen eller har kört här nyligen har du kanske lagt märke till att vi har maskiner på plats, vilket kan påverka framkomligheten på vissa delar av sträckan.

För närvarande pågår förberedande arbeten mellan Oxberg och Fiskarheden. Vi tar bort stubbar från den tidigare avverkningen och bygger tillfälliga vägar förbi stora trummor som ska ersättas. Syftet med de tillfälliga vägarna är att minimera påverkan på trafiken under trumbytena.  

Begränsad framkomlighet

Även om vi inte genomför direkta arbeten på själva vägen just nu, kan framkomligheten ändå påverkas av de maskiner som är i rörelse. Vi har tillfälligt sänkt hastigheten på vissa delar av sträckan av hänsyn till både din och våra byggarbetares säkerhet. Vi ber dig därför vara extra uppmärksam och visa hänsyn gentemot både våra byggarbetare och andra trafikanter. Om möjligt, överväg att välja en alternativ väg för att minska risken för köbildning.

Tack för ditt tålamod och samarbete medan vi arbetar för att göra Vasaloppsvägen säkrare och mer tillgänglig för alla.