Logga in
Logga in

Väg 1024/1025, Vasaloppsvägen Sprängning längs Vasaloppsvägen

Arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten längs Vasaloppsvägen pågår. Med start till våren kommer vi behöva spränga bort stora stenblock för att kunna få plats med den nya vägen.

Trafiksäkerheten och framkomligheten förbättras längs Vasaloppsvägen, där pågående arbeten sträcker sig från Oxberg till Fiskarheden. För att få plats med den nya vägen behöver vi jämna ut marknivån genom att spränga bort stora stenblock som ligger där vi ska bygga. Sprängningarna kommer att börja under våren och pågå från och till under hela byggtiden. 

Så går en sprängning till

  • En borrvagn borrar hål i berget för kommande sprängladdning. Borrningen kan vara högljudd och damma, men orsakar inga vibrationer eller andra störande inslag.
  • När hålen är borrade kommer en sprängare och laddar borrhålen som kopplas ihop med tändare. Med tändarna styr sprängaren hur salvan ska tändas upp och i vilka intervaller hålen ska initieras.
  • Sprängmattor täcks över salvan för att skydda mot mindre, flygande stenar.
  • Trafiken på den aktuella sträckan stoppas i ungefär 10 minuter.
  • Inför varje sprängning varnar vi med korta ljudsignaler (- - - - - - ) som följs av en kort tystnad strax före sprängning, och slutligen ljuder en lång ljudsignal (————) som markerar att sprängningen är över.
  • När området är säkrat släpps trafiken på igen.

Så märker du av sprängningarna

Sprängningarna kan höras och kännas för dig som bor och vistas i närområdet. Vissa kan uppleva detta som skrämmande, men det är inte farligt. Beroende på väder, växtlighet och grundförutsättningar så kan man känna av markvibrationer eller luftstötsvågor på olika avstånd.

Så påverkas trafiken

För att det ska vara tryggt och säkert kommer vi stoppa all trafik i cirka 10 minuter i samband med sprängningarna. Sprängningarna sker vid behov under arbetstid, måndag till torsdag klockan 06-18. 

Mer information

Vi kommer att ha en löpande dialog med dig som blir direkt berörd av sprängningarna. Här på webben hittar du alltid aktuell information om projektet.