Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Nu är stora delar av huvuddel 1 klar

Vi har kommit ett steg närmare en ny, säker och framkomlig väg genom Ludvika nu när stora delar av huvuddel 1 är klar.

De åtgärder vi gjort på huvuddel 1 innebär ett bättre trafikflöde med färre direktutfarter och säkrare passager för gång- och cykeltrafiken.

Förbättringar mellan Lyviksberget och Lärkvägen

  • Vi har byggt och anslutit ny gång- och cykelväg vid Lyviksberget vilket nu gör det möjligt att cykla säkert från Skeppmora till centrum.
  • Vi har byggt ny väg 50 närmare järnvägen och gjort om gamla väg 50 till lokalgata. Det innebär färre direktutfarter till väg 50 som bidrar till en högre trafiksäkerhet och ett bättre trafikflöde.
  • Bättre boendemiljö för de som bor längs nya lokalgatan.
  • För att förbättra boendemiljön för ett antal fastigheter har vi gjort ett antal bullerskyddsåtgärder.
  • Vi har byggt ny cirkulationsplats vid Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50 som har blivit en fin entré till Ludvika och ger ett bättre flöde i trafiken. De tre nya gång-och cykelportarna som byggts i området gör det enklare och säkrare att passera väg 50 för oskyddade trafikanter.
  • Vi har uppgraderat det kommunala ledningsnätet vilket underlättar det framtida underhållet genom att ledningarna har flyttats från väg 50.
  • Vi har även gjort ett antal åtgärder för gestaltningen längs sträckan, nya alléträd har planterats och vi har byggt en gabionmur.

Att hantera trafik under byggtiden är en utmaning då det i perioder kan förekomma förändringar på kort varsel. Vi gör alltid vad vi kan för att underlätta framkomligheten för dig som trafikant. Tack för att du som bor och rör dig i Ludvika visar hänsyn till de som arbetar på vägen samt till andra trafikanter.

Nu fortsätter vi byggnationen av genomfarten och tar med oss synpunkter och erfarenheter vidare in i det arbetet. Under 2023 har vi en säker och framkomlig väg genom Ludvika klar.

Bilder

Bilderna visar de förbättringar vi gjort på huvuddel 1 mellan Lyviksberget och Lärkvägen.

 

Vi vill passa på att önska dig som läser en riktigt god jul och ett gott nytt år.