Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika På fredag öppnar vi ny cirkulationsplats

Vi öppnar den nya cirkulationsplatsen i korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50 på fredag och i höst fortsätter vi arbetet med huvuddel 2 och 3.

Arbetet med den första huvuddelen av projektet, sträckan mellan Lyviksberget och Mossplan, pågår för fullt. På fredag öppnar vi den nya cirkulationsplatsen i korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50 för trafik. Med den nya cirkulationsplatsen kommer framkomligheten bli betydligt bättre.

För att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna i korsningen har vi även byggt två nya gång- och cykelportar. De kommer att öppnas efter sommaren.

Den första huvuddelen beräknas blir klar under hösten 2022.

I höst startar arbetet med andra och tredje huvuddelen

Huvuddel 2, sträckan mellan Mossplan och Kajvägen ska vi:

  • stänga plankorsningen över järnvägen vid Hitachi Energy
  • bygga ny cirkulationsplats i korsningen Vasagatan/väg 50 (Bussgaraget har rivits för att göra plats åt den nya cirkulationen)
  • bygga ny cirkulationsplats korsningen Kajvägen/väg 50
  • bygga ett vänstersvängfält in till Eriksgatan
  • byta ledningar och göra mindre åtgärder på broar.

Huvuddel 3, ombyggnation utanför resecentrum

Det blir ett antal åtgärder vid resecentrum för att förbättra möjligheterna att resa kollektivt. Bussgaraget har rivits och nya ytor och parkeringsplatser ska anläggas. Dessutom ska nya anslutningar in och ut från resecentrum byggas.

Hela genomfarten beräknas bli klar under 2023.