Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Trafiken flyttas vid ny cirkulationsplats Vasagatan

Vi belägger och målar linjer så att trafiken kan flyttas vid cirkulationsplats Vasagatan. Det kommer även vara begränsad framkomlighet på Valhallavägen under tiden vi monterar belysningsfundament.

Nästa vecka är det dags för beläggning och linjemålning vid den nya cirkulationsplatsen Vasagatan. Det är dels en tillfällig väg men också delar av den nya cirkulationen som beläggs. När det är klart, i slutet av nästa vecka eller början av vecka 45 flyttas trafiken dit så att vi kan börja arbetet med att bygga den östra sidan av cirkulationsplatsen.

Arbeten på huvuddel 1

Längs Valhallavägen, mellan Lärkvägen och Mårdstigen monterar vi belysningsfundament längs sträckan. Det innebär att trafiken får passera arbetsområdet växelvis. Var uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och visa hänsyn till de som arbetar på vägen. Arbetet beräknas pågå fram till och med nästa vecka.

I de tre nya gång- och cykeportarna vid den nya cirkulationsplatsen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50 är vi i full fart med att montera konstverk som är tänkt att sprida glädje när man passerar. Det är konstnären Johan Bergström Hyldahl som ligger bakom dessa och konstverken är framtagna med datorprogram som används för att skapa animerad film. För att sedan kunna applicera dem på tunnelväggarna används tekniken grafisk betong, som kan jämföras med etsning eller silkscreentryck. Det betyder att kontraster skapas mellan de partier som har slät betong och de partier där den underliggande ballasten är exponerad.

Alla tre konstverken beräknas vara på plats under nästa vecka. Under tiden arbetet pågår stänger vi av en port åt gången och hänvisar till övriga för passage. Bilder på resultatet kommer framöver.