Logga in
Logga in

Väg 50/66 genom Ludvika Vi asfalterar nästa vecka och stänger av en del av väg 50

Under nästa vecka asfalterar vi en del av väg 50 samt gång- och cykelvägar vilket innebär att du som trafikant kommer att ledas om via andra vägar.

På tisdag den 20 september kommer vi att asfaltera en del av södergående körfält på väg 50 i höjd med gång- och cykelporten vid Lorensberga-Notgården. Det är endast trafik på södergående körfält som leds om. Vi stänger av vägen vid den nya cirkulationsplatsen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50 och trafiken leds om via Gonäsvägen.

Norrgående trafik kan passera arbetsområdet med sänkt hastighet. Var uppmärksam på tillfälliga hänvisningsskyltar och visa hänsyn till de som arbetar på vägen samt till din medtrafikanter.

Arbetet beräknas pågå till torsdag den 22 september.

Karta som visar avstängningen och hur trafiken leds om

Asfaltering av gång- och cykelvägar

Under nästa vecka ska vi även asfaltera alla gång- och cykelvägar runt den nya cirkulationsplatsen vid Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50. Det innebär att vi stänger av gång- och cykelvägarna under korta perioder när asfaltering pågår och leder om gång- och cykeltrafikanterna till alternativa vägar.

Rörbron mellan Tallstigen och Poppelvägen är nu öppen. Även de två nya gång- och cykelportarna i området är öppna. De kommer dock att stängas av under korta perioder när vi asfalterar gång- och cykelvägarna. Vi stänger en passage åt gången och leder om gång- och cykeltrafiken till de två övriga som håller öppet.

Arbetet beräknas vara klart under nästa vecka.