Logga in
Logga in

Väg 66, Östra Tandö-Bu Vi stänger av väg 66 för tredje och sista gången och leder om trafiken

För att kunna göra vissa moment längs väg 66 behöver vi fri tillgång till vägen och den stängs därför av och trafiken leds om via väg 1049.

Från måndag den 22 augusti till och med den 7 oktober kommer vi att stänga väg 66 mellan Östra Tandö och Bu och trafiken kommer att ledas om via väg 1049, se karta.

Vi kommer att arbeta på den norra delen av sträckan och för att dessa delar ska bli klara under avstängningen kommer arbetena att pågå måndag till och med söndag klockan 6.30–18.30.

Du som bor längs väg 66 kommer att kunna ta dig till och från din fastighet trots avstängningen och du som blir direkt påverkad har fått enskild information kring detta.

Arbeten under avstängningen

Under avstängningen kommer vi att arbeta på den norra delen av sträckan, mellan Venjanvägen och Sixten Jernberg museum.

Under dessa veckor kommer vi bland annat:

  • bygga klart 2,5 km ny väg
  • bygga ny gång- och cykelväg
  • byta trummor
  • öppna den nya gång- och cykelporten i Bu
  • förbättra väg 66 med ny överbyggnad och asfalt
  • förbättrar avfarten vid Sixten Jernberg museum
  • sätter nya räcken och belysning
  • ansluter den nya vägen med befintlig väg 66
  • stensätta vid busshållplatser och refuger.

Vänligen respektera skyltar och avspärrningar, de är till för att skydda dig. 

Karta som visar omledningen via väg 1049