Logga in
Logga in

Bergslagsbanan, ett nytt dubbelspår från Gävle Västra–Forsbacka Stort intresse för öppet hus den 10 januari

Det var många intresserade som kom när vi efter jul- och nyår bjöd in till öppet hus och tidigt samråd för nytt dubbelspår Gävle Västra–Forsbacka. Vi kunde räkna in 126 personer som fyllde lokalen i Hagaströms skola.

Trafikverkets fokus för kvällen var att få djupare kunskap om utredningsområdet för ny järnväg och hur det nyttjas i avseende på gång- och cykeltrafik, ridvägar, skogsbilvägar, skoterleder, jakt, vandring o.dyl. Kunskap som blir stöd för vårt fortsatta arbete med järnvägens placering.

Under de två timmar som öppet hus pågick var det 126 personer som tog chansen att lyfta sina funderingar och ge oss information. Det kändes verkligen att projektet berör, även om det är i tidigt skede. 

- Det var stundom lite trångt i lokalen men det fungerade bra och min uppfattning är att alla hann komma till tals med oss. Vi uppskattar att man tog sig tid att komma och finns självklart tillgängliga för fler frågor som dyker upp. Det går bra att både mejla eller ringa, säger Ragnhild Brändeskär, projektledare.