Logga in
Logga in

Bergslagsbanan, ett nytt dubbelspår från Gävle Västra–Forsbacka Vi inventerar fladdermöss i spårkorridoren

Projektet för ny Bergslagsbana kommer under en vecka i juni att övervaka och inventera fladdermöss i korridoren mellan Gävle C–Forsbacka. Avsikten är att få en indikation för vart i området de har sin mesta aktivitet.

Vi behöver inventera fladdermusbeståndet i korridoren för ny Bergslagsbana mellan Gävle C–Forsbacka. Inventeringen sker till största del med ultraljud (autoboxar) men några områden kommer också att inventeras fysiskt för att studera fladdermössens aktivitet. Avsikten är att få en indikation på vilka områden som har mest aktivitet. Det ger oss underlag för att kunna välja de bästa platserna för åtgärder som kan underlätta fladdermössens passage förbi den framtida järnvägen.

Fladdermöss är en betydelsefull däggdjursgrupp för mångfalden i landskapet och kräver löpande hänsyn och skyddsåtgärder. Alla fladdermusarter i Sverige är fridlysta och det krävs tillstånd för att döda, störa eller avhysa dem från sina tillhåll.

Så här inventerar vi

För att registrera fladdermössens aktivitet via ultraljud används så kallade autoboxar. Dessa placeras ut i naturen för att registrera/spela in aktivitet från fladdermöss som passerar eller jagar. De inspelade ljuden kan med hjälp av dataprogram därefter sorteras och analyseras. Fokus ligger på att registrera djurens aktivitet.

  • Fladdermössens aktiviteten mäts i huvudsak med ultraljud
  • Korridorsträckan är uppdelad i tre delområden
  • Varje delområde undersöks med 12 autoboxar, i 4 olika områden
  • Inventeringen pågår en vecka i juni
  • Fysisk inventering av aktivitet sker under två nätter

Karta över utredningsområdet