Logga in
Logga in

E16 genom Hofors, ombyggnation E16 genom Hofors, ny cirkulation vid Faluvägen–Göklundsvägen

Cirkulationen öppnas för trafik vecka 47 och kommer att underlätta trafikflödet i genomfarten. Beläggningsarbeten återstår på den norra sidan och beroende på väderlek är det osäkert om det hinner ske före årsskiftet.

Cirkulationsplatsen Faluvägen­-Göklundsvägen