Logga in
Logga in

E16/väg 541, trafikplats Tuna, Sandvikens kommun Nu rullar trafiken på E16 igen, lanseringen av bron gick som planerat

Vi säger tack till alla trafikanter som har visat både tålamod och hänsyn under den tid som trafiken leddes om genom Sandviken. Det fungerade mycket bra.

Nu rullar trafiken på E16 som vanligt igen. Lanseringen av den nya gång- och cykelbron gick som planerat. Nu återstår asfaltering av broytan, montering av räcken och belysning på både bro och brofundament. Innan bron öppnas för allmänheten ska den slutbesiktigas, vilket sker under december.

Vi vill tacka alla trafikanter som har visat både tålamod och hänsyn under tiden som trafiken leddes om genom Sandviken. Det fungerade bra.

Kvarvarande arbeten för trafikplatsens helhet är beläggningsarbeten, linjemålning och vägvisningsskyltar. Det blir troligtvis klart våren 2023. Tidplanen är inte helt klar än.