Logga in
Logga in

E16/väg 541, trafikplats Tuna, Sandvikens kommun Nu är trafikplatsen vid Tuna i Sandviken öppnad och klar

Den nya trafikplatsen vid industriområdet Tuna på Järbovägen är färdigbyggd och på- och avfartsramperna mot E16 öppnade för trafik. 

Den nya trafikplatsen kommer att underlätta för trafikanter att ta sig till och från Järbovägen, Tunaområdet och Kungsbergets skidanläggning. Trafiksituationen i centrala Sandviken förbättras därmed avsevärt när all trafik slipper köra Gävlevägen för att komma till Kungsberget och handelsområdet Tuna. 

Ett av målen med trafikplatsen var även att öka möjligheten till ett hållbart resande. Trafikplatsen har därmed fått två nya busshållplatser, en på vardera sida om E16, för buss mot Falun respektive Gävle. Det finns också en ny gång- och cykelbro över E16 och en gång-och cykelväg längs Järbovägen.

– Det har stundtals varit lite stökigt under byggtiden med sprängningar, brolyft och omledning av trafik, men allt har gått bra och vi är glada att vara i mål, säger Jan Enbom, projektledare hos Trafikverket.

Projektet finansieras av Sandvikens kommun och Region Gävleborg.