Logga in
Logga in

E16/väg 541, trafikplats Tuna, Sandvikens kommun E16 öppen för trafik igen, lanseringen av gång- och cykelbron gick som planerat

Vi tackar alla trafikanter som visat både tålamod och hänsyn under tiden som trafiken leddes om genom Sandviken. Det fungerade mycket bra.

Nu rullar trafiken på E16 som vanligt igen. Lanseringen av den nya gång- och cykelbron gick som planerat. Nu återstår asfaltering av broytan, montering av räcken och belysning på både bro och brofundament. Bron ska också slutbesiktigas innan den öppnas, vilket är planerat under kommande veckor.

Vi vill tacka alla trafikanter som har visat både tålamod och hänsyn under tiden som trafiken leddes om genom Sandviken. Det fungerade mycket bra.

Kvarvarande arbeten för trafikplatsens helhet, ramper, beläggningsarbeten, linjemålning och vägvisningsskyltar planeras vara klart våren 2023.