Logga in
Logga in

E16/väg 541, trafikplats Tuna, Sandvikens kommun Ny gång- och cykelbro över E16 vid Tuna

Vi behöver byta befintlig gång- och cykelbro vid trafikplats Tuna till en längre bro med minst 5,2 meter i fri höjd till E16. Arbetstid vecka 47-48.

Orsaken till brobytet är trafikplatsens utbyggnad. Bron behöver anpassas i längd och fri höjd (minst 5,2 meter) mellan bron och E16. 

Rivning av den gamla bron startar måndag 21 november (vecka 47) och därefter arbetet med att få den nya bron på plats (vecka 47-48). Tiderna kan komma att justeras något. 

Trafiken påverkas på E16 och väg 541 under arbetet. Följ entreprenörens anvisningar.

Kartskiss för brons placering