Logga in
Logga in

E16/väg 541, trafikplats Tuna, Sandvikens kommun Ny gång- och cykelbro över E16 vid Tuna

Vi bygger en ny bredare bro över E16 som erbjuder minst 5,2 meter i fri höjd. Sänkt hastighet råder kring arbetsplatsen.

Arbete pågår under sommaren med att  gjuta en ny gång- och cykelbro över E16 väster om trafikplats Tuna. När vägen breddas behövs bron anpassas i bredd och fri höjd under bron. Den nya bron kommer att erbjuda minst 5,2 meter i fri höjd.

Bron byggs (gjuts) i anslutning till brofästet och lyfts därefter på plats. Rivningen av den gamla bron sker preliminärt vecka 42-43, då även den nya bron lanseras.

Under tiden arbetet med bron pågår påverkas trafikflödet både på E16 och väg 541. Föjs entreprenörens anvisningar på plats.