Logga in
Logga in

E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg i Nordanstigs kommun Fullt fokus fram till byggstart

I juni fastställde regeringen den nationella planen för transportinfrastruktur 2022–2033. I planen bedöms byggstart för projekt E4 Kongberget–Gnarp ske under 2028–2033.

Vägplanen för sträckan E4 Kongberget–Gnarp görs nu klar att skicka för fastställelse 2023. Innan byggstart kan ske behöver vägplanen fastställas och vinna laga kraft. Nästa steg blir att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenadupphandling liksom att börja planera förarbeten i form av avverkning, arkeologiska slutundersökningar och ledningsflyttar. 

Projektet är finansierat till 77 % inom kommande period, medan resterande kostnader finansieras av nästa nationella plan år 2034. 

Läs mer om den nationella trafikslagsövergripande planen för transportinfrastrukturen perioden 2022–2033.