Logga in
Logga in

E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg i Nordanstigs kommun Kompletterande samråd för vattenverksamhet Harmångersån

En fördjupad utredning för vattenverksamhet kring åarna visar att fler fastigheter kan bli berörda. För att nå ut till alla genomför vi ett kompletterande samråd för vattenverksamhet Harmångersån 5 juli- 21 augusti 2023.

Vattenområdet är fastställt upp till högsta förutsägbara vattenstånd, där utbredningen av ett så kallat 100-års flöde har tillämpats. Det utökade vattenområdet innebär att de delar av vägplanens planerade åtgärder som definieras som vattenverksamhet också behöver utökas. Vilket i sin tur medför att fler fastigheter berörs av vattenverksamheten. För att nå ut till samtliga fastighetsägare som berörs så genomför vi nu ett kompletterande samråd. Inga förändringar har gjorts av de åtgärder som redan planeras.

Samrådet syftar till att ge och få information om projektet. Tanken är att både enskilda berörda fastigheter, myndigheter och organisationer ska kunna bidra med kunskap om förhållanden i området som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Alla synpunkter och remissvar som kommer in sammanställs och värderas. Samrådsredogörelsen skickas sedan till Länsstyrelsen med en begäran om beslut om betydande miljöpåverkan.

Uppdaterat samrådsunderlag finns längre ner på sidan under Dokument.

Synpunkter senast 21 augusti

Tidigare inlämnade synpunkter är noterade och finns kvar. Om du har nya synpunkter är du välkommen att lämna dem skriftligt till:
Trafikverket, Ärendemottagningen Region Mitt, Box 810, 781 28 Borlänge
eller via mejl till:
investeringsprojekt@trafikverket.se.
Märk handlingarna med TRV 2021/63357.
Synpunkter lämnas senast den 21 augusti 2023.

 

Kontakt

Kerstin Holmgren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 73 92

Karin Koppla

Miljöspecialist

Telefon: +46 10-123 46 91