Logga in
Logga in

E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg i Nordanstigs kommun Vägplanen för E4 Kongberget–Gnarp har tillstyrkts av Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Gävleborgs län har i yttrande till Trafikverket den 17 maj 2023 meddelat tillstyrkan till att fastställa vägplanen.

Nästa steg i processen är att planen skickas för fastställelseprövning. I samband med detta kommer kommunikation att ske per brev med de som lämnat synpunkter på granskningshandlingen. Det beräknas ske under hösten 2023.

Tidpunkt för byggstart är inte beslutad, men projektet finns upptaget i Nationell plan för vägtransportsystemet med byggstart i perioden 2028–2033.