Logga in
Logga in

E4, Kongberget–Gnarp, mötesfri väg i Nordanstigs kommun Vägplanen för projekt E4 Kongberget–Gnarp är skickad för fastställelse

Nu blir det en tids väntan tills planen är fastställd och vinner laga kraft så projektet kan gå vidare att upphandla entreprenör.

Så har vägplanen för ombyggnad av sträckan E4, Kongberget–Gnarp skickats in till Trafikverket Planprövning. Planprövning kommer nu att granska förslaget och fastställa att den är korrekt hanterad. Efter fastställelsebeslutet vinner planen laga kraft och vi kan gå vidare och upphandla en entreprenör. Byggstarten är dock inte fastställd ännu.

En fastställelseprövning (görs alltid) för att bedömma vägplanens påverkan på miljö, hälsa och intrång. Kommer man fram till att fördelarna för allmänheten överväger de olägenheter projektet orsakar enskilda intressen så fastställs planen.

Här kan du se en beskrivning av Trafikverkets planprocess, från planering till byggande.