Logga in
Logga in

E4, ny trafikplats Tolvforsskogen Nu startar samrådet för E4, ny trafikplats Tolvforsskogen

Den nya trafikplatsen förläggs norr om befintlig Trafikplats 200, E4 Gävle Norra. Vi behöver få bättre kunskap om området till stöd för vårt fortsatta arbete med trafikplatsen.

Nu startar vi ett tidigt samråd för en ny trafikplats längs E4, norr om Sätra. Vi behöver mer kunskap om området till stöd för vårt fortsatta arbete. Målsättningen är att möjliggöra in- och utfart till Gävle kommuns nya exploateringsområde Tolvforsskogen, med placering norr om Gävle och väster om E4. Välkommen med dina synpunkter på vårt förslag till vägplan.

  • Samrådstiden är 5 mars–8 april 2024
  • Synpunkter lämnas senast 8 april

Bakgrund

Området där trafikplats Tolvforsskogen ska lokaliseras är idag inte detaljplanelagt. Arbetet med vägplanen  samordnas med Gävle Kommuns pågående detaljplanearbete. Samverkan mellan Kommun och Trafikverket är viktigt då det är kommunens detaljplan som påvisar nyttan av trafikplatsen, den nya trafikplatsen måste anpassas för att ansluta till det kommande lokala vägsystemet.

Kontakt

Cecilia Engström

Projektledare

Telefon: 010-123 30 38