Logga in
Logga in

Gävle hamnspår, direktanslutning Ostkustbanan söderut Ny tidplan hösten 2023

Komplexa lösningar i projektet drar ut på tiden och en ny tidplan kommer att presenteras under hösten.

Under projektering av den tänkta spårdragningen (direktanslutning Ostkustbanan) har det framkommit att den tekniska lösningen är komplex. Den kräver bland annat dispenser ifrån regelverk, speciallösningar och specialdelar liksom ändrade metoder för underhåll. Allt sammantaget har gjort att vi kan bli tvungna att se om det finns andra möjliga alternativ. 

Då vi behövt utreda den tekniska lösningen mer har vi inte gått ut på samråd med samrådsunderlaget enligt plan, och därmed har tidplanen försenats. Vi har även identifierat tekniska beroenden med angränsande projekt Gävle-Kringlan, därför behöver vi arbeta fram en ny tidplan och synka med det projektet.

Den nya tidplanen planerar vi att kunna presentera hösten 2023.