Logga in
Logga in

Gävle hamnspår, direktanslutning Ostkustbanan söderut Tidiga informationsmöten

Trafikverket har startat upp tidiga informationsmöten med alla fastighetsägare och markägare som är direkt berörda av järnvägsdragningen samt kommunen och Länsstyrelsen.

Trafikverket har startat upp tidiga enskilda informationsmöten med alla fastighetsägare och markägare som är direkt berörda av järnvägsdragningen samt kommunen och Länsstyrelsen. Vi kommer att ha fortsatt dialog och möten kring dessa frågor under hela järnvägsplanen.

Avtal samt värderingar för fastigheter som berörs av inlösen och/eller delinlösen kan påbörjas under 2024/2025. Slutliga avtal och utbetalning av ersättning kan ske först 2025 när järnvägsplanen har vunnit laga kraft.