Logga in
Logga in

Gävle hamn, elektrifiering av järnvägsspåret över Näringen Arbetet för att elektrifiera järnvägen över Näringen närmar sig slutet

Den elektrifierade järnvägen är klar mellan Gävle godsbangård–Gävle hamn och kommer att tas i drift den 19 mars (vecka 12).

Den elektrifierade järnvägen är snart klar (över Näringen) fram till Gävle hamn och kommer att tas i drift den 19 mars 2023 (vecka 12). Fram till dess är det fullt fokus för att färdigställa alla omkopplingar i signalställverket. 

Färdiga åtgärder under hösten/vintern

  • Suicidalstängsel längs järnvägen
  • Kontaktledningsanläggningen är färdigställd
  • Yttre signalobjekt för bommar, vägportaler och dvärgsignaler är monterade

Från vecka 12 öppnas även den östra övergången upp igen för gång- och cykeltrafik.

Kontaktledningsstolpar är på plats över järnvägen.