Logga in
Logga in

Gävle–Kringlan (Axmartavlan) nytt dubbelspår Ostkustbanan och Norra Stambanan Tidigt samråd för Bergslagsbanan, Gävle Västra–Forsbacka

Vi behöver få kunskap om området avseende gång- och cykeltrafik, ridvägar, skogsbilvägar, skoterleder, jakt, vandring med mera. Kunskap som blir stöd i vårt fortsatta arbete med järnvägen.

Vi planerar för Bergslagsbanan som nytt dubbelspår (ny lokalisering) mellan Gävle
Västra–Forsbacka, genom Tolvforsskogen. Vi önskar i tidigt skede få mer kunskap om området avseende gång- och cykeltrafik, ridvägar, skogsbilvägar, skoterleder, jakt, vandring med mera, dvs hur man rör sig i området. Kunskap som blir stöd för vårt fortsatta arbete med järnvägens placering.

Vi bjuder in till ett öppet hus den 10 januari 2024 med fokus att samla in kunskap för området och hur det används. Fokus ligger på dialog och det blir ingen presentation av projektet. Samrådstiden pågår mellan 3 januari–4 februari 2024 och kunskap/information behöver lämnas till oss senast den 4 februari.

Öppet hus: 10 januari mellan klockan 17–19
Plats: Hagaströms skola, Hagaströmsvägen 62 (matsalen)
Välkommen att träffa oss!

Mer information >>

Översiktskarta Bergslagsbanan