Logga in
Logga in

Väg 559, Forsbacka–Överhärde, gång- och cykelväg Arkeologiska förundersökningar genomförs av Länsmuseet Gävleborg

Undersökningarna pågår vecka 35, mellan 29 augusti–2 september.

Området där den nya gång- och cykelvägen mellan Forsbacka-Överhärde ska byggas är arkeologiskt- och kulturhistoriskt intressant. Länsstyrelsen har därför beslutat att en arkeologisk förundersökning ska utföras av Länsmuseet Gävleborg vecka 35, mellan 29 augusti–2 september.

Det betyder att mindre grävningar kan bli aktuella och att marken kommer att återställas. Ersättning för eventuella skador regleras i anslutning till att arbetena avslutas. Markägare som berörs har informerats i brev.

Trafikverket (eller anlitad konsult) har enligt 34 § Väglagen rätt att få tillträde till berörda fastigheter för att genomföra mätning, stakning, undersökning av grund eller annan förberedande åtgärd för byggande av väg. 

Vid frågor kontakta
Oskar Melin, markförhandlare Trafikverket,  tel 010-123 24 04
Kerstin Westrin, arkeologikonsult, tel 073-593 71 52

Kontakt

Jan Enbom

Projektledare

Telefon: 010-124 30 67