Logga in
Logga in

Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder Arbetet på väg 83 startar i augusti

Avsikten från början var att arbetet mellan Bollnäs-Röste skulle starta före semestrarna men så blev det inte. Det blir efter semestrarna i augusti som allt drar i gång.

Det är mycket som ska göras, bland annant ska vägen förstärkas och få ny beläggning, farliga korsningar ska byggas bort och en ny 2 kilometer lång gång- och cykelväg byggas mellan Norrborn och Röste, med bro över Röste å. Passagen under bron ska utformas så att både landgående djur och vattendjur ska kunna passera väg 83, dvs bron ska byggas så att djur kan nyttja vattnet under.

Dessutom ska stora delar av vägsträckan utrustas med viltstängsel, vägtrummor bytas ut och ett bullerskydd byggas norr om Röste å. Syftet är att förbättra både säkerheten och framkomligheten för bilister, cyklister, gående och djur. 

Vägen kommer att vara öppen för trafik under arbetet men vissa perioder kan trafiken begränsas till ett körfält, i båda riktningarna. Hösten 2024 beräknas arbetet vara klart.