Logga in
Logga in

Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder Nu rustas väg 83 upp

Den har varit på tal i decennier men nu är den verklighet. Sedan några veckor tillbaka har Trafikverket startat den efterlängtade moderniseringen trafiksäkerhetsförbättringen av väg 83, norr om Bollnäs.

Första uppgiften för Trafikverkets entreprenör, NCC är att bygga den nya kommunala vägen som Trafikverket bygger på uppdrag av Bollnäs kommun.
I slutet av augusti inleddes arbetet med avverkning av skog längs med delar av den befintliga vägsträckan som förberedelse för kommande markarbeten. Vid den nordligaste delen av sträckan, vid Röste å, kommer avverkningen att ske under våren 2024.
- Det är verkligen positivt att arbetet är igång. Vår kontrakterade entreprenör, NCC är i full färd med att genomföra de första åtgärderna efter att de har etablerat platskontor och arbetsutrymmen för sina medarbetare, förklarar Trafikverkets projektledare, Jonas Blom.

Byggstök kommande år
Kommande år kommer det alltså att vara full fart på bygget, vilket innebär att trafikstörningar kommer att vara ofrånkomliga under tiden som arbete pågår inom arbetsområdet:
-Det är oundvikligt i ett projekt av denna storlek. Det kommer att vara både en del byggstök liksom tillfälliga hänvisningar av trafik och även en del köbildning under vissa tider på dagen, konstaterat Jonas Blom.
En sådan störning och tillfällig väg är att när den kommunala anslutningsvägen är klar kommer trafik under ett par veckors tid att ledas om via den nya anslutningen och över på Tegelbruksvägen.
-Detta behöver vi göra för att förbereda det byte av en vägtrumma som kommer att ske strax norr om Tegelbruksvägen. Vi hoppas att trafikanter och bilister har överseende med de störningar som uppstår och är noga med att följa hänvisningar för allas säkerhet för yrkesarbetarnas och deras egen säkerhet!

Reglering med trafikljus
En trafiksäkerhetslösning som redan är på plats är att trafikljus reglerar trafik på väg 83 för att skapa en trygg arbetsmiljö för byggpersonalen.
Trafikflödet och vissa byggtekniska frågor var också ämnen som diskuterades när ett Öppet Hus för allmänheten och berörda länge med sträckan arrangerade i Röste bygdegård några veckor innan byggarbetet inleddes.
-Det var ett bra möte då vi från projektet kunde förtydliga vissa frågor samt reda ut några frågetecken från ett par av besökarna. Vi fick också en del konstruktiva förslag som vi tog med oss men det är svårt att genomföra några ändringar av själva bygget med tanke på att vägplanen har vunnit laga kraft och denna måste vi följa, säger Jonas Blom.