Logga in
Logga in
Vy över vägbron över Galvån i Röste fotograferad från den idag avstängda gång- och cykelbron. Foto: Stefan Bratt

Gångbro över Galvån stängs av

Från och med onsdagen 24 april har Trafikverket stängt av all passage över gång- och cykelbron vid Galvån. Bron kommer att vara avstängd fram till slutet av år 2024.

Bron kommer att öppnas när den nya gång-och cykelvägen är färdig att tas i bruk.
-Som vi tidigare informerat om kommer vi att bygga en ny bro över Galvån och arbetet med denna drar igång i mitten av maj med pålning, säger Trafikverkets projektledare Jonas Blom.
I samband med pålningsarbetet kan störande buller förekomma under tiden som pålningskranen är i drift.

Pålningsarbetet kommer att pågå mellan 06.30-19.00 och beräknas ta cirka en vecka att slutföra.
 -Vi hoppas på överseende och att de olägenheter pålningsarbetet kan medföra inte innebär för stora störningar, säger Jonas Blom.
Lansering i augusti
Efter att pålningsarbetet är slutfört inleds arbetet med att gjuta nya landstöd bakom de befintliga stensatta landfästena. 
Den nya gång- och cykelbron som kommer att byggas i trä lyfts på plats (lanseras) i mitten av augusti, enligt nuvarande planering.
Efter brolanseringen kommer arbetet med att färdigställa marken runt bron att slutföras. Det innebär att gabionmurar och slänter anläggs och brobanan kommer att asfalteras