Logga in
Logga in
Foto: Magnus Hansson

Väg 83, Bollnäs–Lottefors, trafiksäkerhetsåtgärder Ny gång- och cykelbro på plats i september

Arbetet med att bygga mötesfriväg i norra delen av Bollnäs tätort på väg 83 rullar vidare. I början av sommaren gjöts de nya brostöden för den kommande gång- och cykelbron över Galvån.

- Enligt den planering som vi lever med idag räknar vi med att lyfta den nya gång- och cykelbron på plats i början av september, säger Trafikverkets projektledare, Jonas Blom.
Från och med vecka 28 (8 juli) till den 4 augusti kommer arbetet att gå på sparlåga då entreprenören NCC:s personal har semester. Direkt efter semestern inleds arbetet med de avslutande schaktarbetena i höjd med den nya brons läge.
- Då inträffar ytterligare en viktig milstolpe för projektet när vi kan avsluta de sista schaktningarna och börja att anlägga resterande delar av nya vägkroppen, säger Jonas Blom.

Övervägt polisanmälan
En period under våren har också vägarbetarna från NCC upplevt flertalet direkta hot, både verbala och fysiska när förbipasserande bilister agerat i affekt och ytterst olämpligt när de passerat förbi arbetsområdet.
Hot och trakasserier som Trafikverket övervägt att polisanmäla men efter att dessa olämpliga beteenden uppmärksammats i media och även på vissa inlägg på Facebook har situationen lugnat ned sig betydligt.
- Naturligtvis är vi mycket tacksamma för att det har blivit bättre men samtidigt skulle aldrig denna typ av märkliga och direkt hotfulla beteenden uppstå. Vi är inte på eller vid vägen för att vara i vägen utan vi ska åstadkomma en bättre väg, säger NCC:s platschef, Marcus Brunzell.

Uppskattning från dam med kakburk
Han ger också ett exempel på rakt motsatt och mer önskat beteende då en dam bara några dagar efter att ilskna knytnävar pekats mot arbetarna istället stannade sin bil och överlämnade en burk med kakor till en mycket överraskad mätingenjör med orden ”dessa är ni väl värda”.
- Det var verkligen ett fint agerande av kvinnan och jag tackar henne å Trafikverkets vägnar för att hon gladde ett antal vägarbetarna och deras chefer. Den typen av uppskattning har vi verkligen inget emot, säger Jonas Blom.